Rådsmøte 02.06.2019

Tilstede: Snorre Vestli, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn, og Bernhard Kvaal

Sak 20/19: Siden sist

Diskuterer saker siden sist. Rådet legger mest vekt på et nylig, og godt, møte med det nylig påtroppede Styret

Sak 21/19: Finansstyrepapirer

Rådet ser gjennom sakspapirene for det kommende Finansstyremøtet, og diskuterer disse. Rådet gjør dette for å kunne kommentere på saker som skal opp i Finansstyret.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.