Rådsmøte 19.08.2019

Tilstede: Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Snorre Vestlig, Eivind Rindal og Sveinung Vaskinn

Sak 11/20: Arkiv

Besøk av Arkivar Oda Sofie Sundet

Diskusjon rundt endring av §24 Rådet kommer med forslag etter Rådsmøte før påske

Sak 12/20: Siden sist

Det ble ikke valgt en leder under ledervalg, og det blir ny runde neste tirsdag. Avvik på 3 stemmer, så Rådet ser forbedringspotensiale. Nytt system med stempling av stemmene ser ut til å ha vært nyttig.

Det jobbes sammen med Styret for å gi dem grunnlag til å se på valgordningen. I første omgang uten å endre lovene.

Sak 13/20: FS-papirer

Skisseprosjekt – presenterer vedtakssak 7. mars , og behandles 21. Mars på samfundsmøte

Fundamentering tilbygg: stor investering, men liten i forhold til Nybygg. Ser bra ut. – kan ikke binde Samfundet til de 14.2 mill, så dette tolker Rådet som et arbeidsvedtak, ikke en bevilgning

Sak 14/20 FS-kandidater

Muntlig på møtet

Sak 15/20: Planlegging av møte med FS

Muntlig på møtet

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.