Rådsmøte 30.03.2020

Tilstede: Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Snorre Vestlig, Eivind Rindal, Bernhard Kvaal og Sveinung Vaskinn

Sak 16/20: Siden sist

Møte med FS avlyst grunnet smittevernbegrensninger. Gjennomfører til høsten, dersom det er gjennomførbart

Sak 17/20: FS-kandidater

Muntlig på møtet

Sak 18/20: Samfundet og korona

Diskusjon rundt Generalforsamling. Kan gjennomføres som ekstraordinært genfors til høsten. Regnskapsmessig kan regnskapet godkjennes per mail, lik som Styret godkjennes, og formelt godkjenne regnskapet i ettertid. Informasjon sendt til Styret og Finansstyret, som vurderer det videre.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.