Rådsmøte 08.06.2020

Vedtak gjort per e-post av: Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Snorre Vestlig, Eivind Rindal, Bernhard Kvaal og Sveinung Vaskinn

Sak 28/20: Godkjenning av årsmelding og regnskap

Vedtak
Rådet har behandlet Studentersamfundet i Trondhjems regnskap og årsberetning for 2019. Rådet finner at det er formelt i orden, og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet og årsberetningen for 2019.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.