Rådsmøte 05.08.2020

Tilstede: Fulltallig

Sak 29/20: Orientering om status ved Finansstyrets leder Rådet fikk orientert om status i Studentersamfundet av Finansstyrets leder, og tar denne til etterretning. Rådet anerkjenner den utfordrende og spesielle situasjonen Studentersamfundet står overfor. Rådet ser seg godt fornøyd med arbeidet som så langt er lagt ned av Finansstyret, samt frivillige og ansatte i Studentersamfundet, for at organisasjonen skal møte semesterstart på på en trygg måte.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.