Rådsmøte 17.08.2020

Rådet hadde møte med Styret for å diskutere mulige utfordringer ved potensiell ny nedstengig utover dagens retningslinjer. Diskusjon runt mulige alternativer til ordinørt valg i storsalen skal jobbes videre med.

Sak 31/20: Diskusjon rundt mulige FS-medlemmer

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.