Rådsmøte 31.08.2020

Tilstede: fulltallig

Sak 32/20: Siden sist og internadministrasjon

Sak 33/20: Rådets innstilling til Finansstyret

Sak 34/20: FS-papirer

Gjennomgang av sakspapirerne til kommende møte i Finansstyret

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.