Rådsmøte 28.09.2020

Tilstede: Fulltallig

Sak 35/20: Gjennomgang av FS-papirer

Rådet gikk gjennom sakspapirene til kommenede FS møte.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.