Rådsmøte 02.11.2020

Tilstede: Fulltallig

Sak 36/20: Internadministrasjon

Rådet løser opp i interne floker. Neida, ingen floker, men litt admin må til.

Sak 37/20: Gjennomgang av FS-papirer

Rådet gikk gjennom sakspapirene til kommenede Finansstyremøte.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.