Rådsmøte 14.12.2020

Tilstede: Fulltallig

Sak 38/20: Gjennomgang av FS-papirer

Rådet gikk gjennom sakspapirene til kommenede Finansstyremøte.

Vedtak
Etter rådets tolkning så kan ikke sak 8 behandles uten et forbehold om at sak 7 godkjennes av storsalen. Rådet ser det naturlig at sak 8 heller behandles som del av sak 7.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.