Rådsmøte 11.01.2021

Til stede: Fulltallig

Ingen saker til protokollen, men Rådet noterer at det er legges ned et arbeid i samarbeid med Styret og Finansstyret (ITK) om hvordan gjennomføre digitale valg under pandemien. Det understrekes at dette ikke er en endring i valgordning, men innføring av digitale verktøy for å sikre framdrift i organisasjonslivet i en begrenset periode med utfordring knyttet til muligheten for å fylle Storsalen.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.