Rådsmøte 18.01.2021

Til stede: Amanda Berstad, Snorre Vestli, Eivind Rindal, Bernhard Kvaal og Sveinung Vaskinn

Sak 01/21: Inntjeningsevne i Nybygg

Vedtak
“Med utgangspunkt i den situasjonen Studentersamfundet er i nå og med planene om et nybygg, finner Rådet det naturlig at Finansstyret utarbeider et langtids-driftsbudsjett med tilhørende likviditetsbudsjett som inkluderer et idriftssatt nybygg. Budsjettene bør inkludere noen aktuelle scenarier for fremtiden. Rådet forventer at dette foreligger innen det utarbeides et forslag til investering i nybygg”.

Sak 02/21: Budsjettgjennomagang og vedtak vedrørende budsjett

Budsjettgjennomgang ved Dag Herrem (FS-leder)

Vedtak
"Rådet har behandlet Finansstyrets forslag til budjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2020, og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget".

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.