Rådsmøte 01.09.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 40/21: Siden sist og internadministrasjon

Sak 41/21 Underlag og vedtak om anbefaling Nybyggbudsjett

Rådet har oversendt et dokument til Finansstyret med detaljert underlag for hva Rådet fatter sitt vedtak på bakgrunn av.

Vedtak
Rådet har fulgt saken om Nybygg over lang tid og har gjennomgått relevante papirer, mottatt et utfyllende notat om etterspurte tema og hatt et eget møte med FS og relevante konsulenter om saken. På dette grunnlaget vil Rådet anbefale at Samfundsmøtet godkjenner budsjettet med vedtak om byggestart for Nybygg på fengselstomta.

Sak 42/21 Gjennomgang av FS-papirene

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.