Rådsmøte 03.02.2021

Til stede: Amanda Berstad, Snorre Vestli, Miriam Nesbø, Bernhard Kvaal og Sveinung Vaskinn

Sak 03/21: Siden sist

Rådet snakket seg gjennom opplevelsen med digitalt valg, og anser det som i det store og hele å være godt gjennomført.

Sak 04/21 FS-papirer

Rådet gikk gjennom papirene til kommende Finansstyremøte, og noterer seg at papirene kom noe sent og delvis uferdige.

Sak 05/21 Innstilling til FS

Rådet starter prosessen med sin innstilling til Finansstyret, som skal være klar til Samfundsmøte 20.mars. Medlemmer til Finansstyret velges på generalforsamlingen 15. april, etter planen.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.