Rådsmøte 08.02.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 06/21: Siden sist og administrasjon

Det har vært valg av medlemmer til Rådet. Bernhard Kvaal ble gjenvalgt til to nye år, mens Ingeborg Hollekim Bringslid og Petter Hjørungnes Jacobsen starter på sin første toårsperiode.

Rådet takker Eivind Rindal og Amanda Gangsås Berstad for solid innsats i Rådet.

Sak 07/21 Konstituering

Vedtak
Rådet har i henhold til §9 konstituert seg selv som følger:

Sak 08/21 Innstilling til FS

Rådet fortsetter prosessen med sin innstilling til Finansstyret, som skal være klar til Samfundsmøte 20.mars. Medlemmer til Finansstyret velges etter planen på generalforsamlingen 15. april.

Sak 09/21 Svar på spørsmål fra Styret om utvidelse av medlemsrett i Studentersamfundet

Rådet har tolket §2.1 og finner at det i henhold til lovene ikke er mulig å åpne opp for medlemsrett for studenter ved en organisasjon som ikke kan kalle seg “universitet”, eller “høyskole”. Det vil si at §2.1 setter begrensningene for handlingsrommet som Styret har i henhold til §2.3. Dersom Styret ønsker å gå videre med saken er det derfor nødvendig med et lovforslag. Rådet anbefaler Styret å jobbe sammen med Finansstyret, for å finne en form og formulering som vil passe inn i lovene over tid. Rådet vil støtte ved behov.

§2.1 (a) “Rett til å være medlemmer har de som er over 18 år, og som: a) er eller har vært studenter eller lærere ved en opplæringsinstitusjon på universitets- eller høgskolenivå som ligger i Trondheimsområdet, og der skolen baserer seg på heltidsstudenter.(...)”

§2.3 “Studentersamfundet fatter vedtak om hvilke opplæringsinstitusjoner på universitets- eller høgskolenivå i Trondheimsområdet som gir rett til medlemskap. Styret plikter å ajourføre en oversikt over disse.”

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.