Rådsmøte 17.02.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 10/21: Siden sist og administrasjon

Rådet diskuterte aktiviteten i Samfundet siden sist møte, og foretok intern administrasjon.

Sak 11/21 FS-kandidater

Oppdatering og diskusjon rundt videre arbeid med innstillingen til Finansstyret.

Sak 12/21 FS-papirer

Gjennomgang av Finansstyrepapirene

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.