Rådsmøte 03.03.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 13/21: FS-papirer

Gjennomgang av papirene til Finansstyretmøte

Sak 14/21 Lovforslag fra Styret angående medlemsrett i Studentersamfundet

Gjennomgang av hvordan lovforslaget ble møtt på Samfundsmøte, og veien videre

Sak 15/21 FS-kandidater

Arbeidet med innstillingen til FS fortsetter

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.