Vedtak gjort per e-post 12.03.2021

Vedtak gjort av: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 16/21: Lovforslag fra Styret

Styret har fremmet lovforslag vedrørende endring av Studentersamfundets lover §2.1

Dagens §2.1 lyder:

1) Rett til å være medlemmer har de som er over 18 år, og som:

a) er eller har vært studenter eller lærere ved en oppløringsinstitusjon på universitets- eller høgskolenivå som ligger i Trondheimsområdet, og der skolen baserer seg på heltidsstudenter.

b) Har vært studenter ved en opplæringsinstitusjon på universitets- eller høgskolenivå og som nå er bosatt i Trondheims-området.

Foreslått endring:

1) Rett til å være medlemmer har de som er over 18 år, og som:

a) Er eller har vært studenter eller lærerer ved en utdanningsinstitusjon i Trondheimsområdet som baserer seg på heltidsstudier, samt er tilknyttet Studentsamskipnaden.

b) Er eller har vært studenter ved en utdanningsinstitusjon som baserer seg på heltidsstudier tilknyttet en studentsamskipnad, og som nå er bosatt i Trondheimsområdet.

c) Er eller har vært studenter ved en tilsvarende utdanningsinstitusjon utenfor Norge, som nå er bosatt i Trondheimsområdet.

Vedtak
Rådet finner forslaget formelt i orden.

Sak 17/21 Lovforslag fra Styret

Styret har fremmet lovforslag vedrørende endring av Studentersamfundets lover §2.3

Dagens §2.3 lyder:

3) Studentersamfundet fatter vedtak om hvilke opplæringsinstitusjoner på universitets- eller høgskolenivå i Trondheimsområdet som gir rett til medlemskap. Styret plikter å ajourføre en oversikt over disse.

Foreslått endring:

3) Studentersamfundet fatter vedtak om hvilke andre utdanningsinstitusjoner som gir rett til medlemskap. Styret plikter å ajourføre en oversikt over disse.

Vedtak
Rådet finner forslaget formelt i orden.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.