Rådet skulle gjerne behandlet sakspapirene til Finansstyret, men opplever papirene i skrivende stund som ukomplette. Dette er en gjentagende utfordring, som hindrer Rådet i å utføre sitt arbeide.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.