Rådsmøte 06.04.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 22/21: Siden sist og internadministrasjon

Sak 23/21 Regnskap, revisjonsberetning, og årsmelding for 2020

Vedtak:

Rådet har gått gjennom årsberetning, regnskap, og revisjonsberetning for 2020. I henhold til §9 i Studentersamfundet i Trondhjems lover anbefaler Rådet at Studentersamfundet godkjenner disse.

Sak 24/21 Gjennomgang av FS-papirene

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.