Rådsmøte 21.04.2021

Til stede: Petter Hjærungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 25/21: Siden sist og internadministrasjon

Sak 26/21 Nybyggorganisering

Diskusjoner rundt organisering av Nybyggprosjektet. Se sak 20/21 for mer.

Sak 27/21 Gjennomgang av FS-papirene

Sak 28/21 Gjennomgang av prosess rundt FS-innstilling

Rådet har som en av sine oppgaver å innstille kandidater til Finansstyret. RÃ¥det ser forbedringspotensiale i prosessen som den foreligger i dag, og vil se på denne til neste gang en inntilling skal utarbeides.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.