Rådsmøte 07.06.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, og Snorre Vestli

Sak 31/21: Siden sist og internadministrasjon

Sak 32/21 Gjennomgang av FS-papirene

Sak 3. Kjøp av Klostergata 26:

Vedtak: Rådet finner forslaget til vedtak formelt i orden, siden det inkluderer vilkåret om godkjenning i Storsalen.

Sak 33/21 Digital votering

Det ble diskutert hvordan en verden etter korona, og grunnen til at digital votering ble innført bortfaller

Sak 34/21 Prosess for innstilling til FS

Sak 35/21 Disiplinærsaker under UKA

Styrets rolle og ansvar i disiplinærsaker er uforandret under UKA. Rådet mener at styringsdokumentene som avklarer dette bør utarbeides i fellesskap med UKA, FS, og det ordinære disiplinær-apparatet.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.