Rådsmøte 10.08.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 36/21: Siden sist og internadministrasjon

Sak 37/21 Vurdering av vår tolkning vedrørende nybyggsaker

Rådet konkluderer med at FS kan, i henhold til Rådets tolkning om at Nybyggsaker skal behandles som budsjettsak, gå til Storsalen med ei ramme for prosjektet, og skrive komtrakt med tilbuder så fremt tilbudet ligger på, eller under ramma.

Sak 38/21 Gjennomgang av FS-papirene

Sak 39/21 Andre pågående saker

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.