Rådsmøte 27.09.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 43/21: Siden sist og internadministrasjon

- Spørsmål fra Styret om disiplinærsak - Valg til Rådet skjer snart - Sekretær protokollerer i den digitale protokollen

Sak 44/21 Gjennomgang av FS-papirene

Sak 45/21 Saker Rådet skal se på det kommede året

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.