Rådsmøte 25.10.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 46/21: Siden sist og internadministrasjon

Sak 47/21 Gjennomgang av FS-papirer

Rådet gjennomgikk sakspapirene til kommende FS-møte

Sak 48/21 Ankesak

Rådet har mottatt en anke i Styrets sak H03/2021, og vil behandle denne fortløpende. Rådet er ankeinstans i disiplinærsaker etter §9 i Studentersamfundet i Trondhjems lover. Se §33 for utfyllende om disiplinærsaker

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.