Rådsmøte 27.10.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Finanger Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 49/21: Anke i Styrets sak H03/2021

Vedtak
Rådet har behandlet anken. Basert på innhentet informasjon har Rådet dannet seg et bilde av saken som oppfattes å være overveiende sannsynlig. Med dette til grunn vedtar Rådet at medlem 1274414010 utestenges fra Stundersamfundets område og virke til og med 27. oktober 2021.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.