Rådsmøte 22.11.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Snorre Vestli

Sak 50/21: Siden sist og internadministrasjon

- Rådet har gjennomført en ankebehandling (se Rådsmøte 27. november 2021) - Valg til Rådet vil skje over nyttår

Sak 51/21: Finansstyremøte

Rådet gjennomgikk sakspapirene til Finansstyremøte 25. november 2021.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.