Rådsmøte 06.12.2021

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Snorre Vestli

Sak 52/21: Finansstyremøte

Rådet gjennomgikk sakspapirene til Finansstyremøte 09. desember 2021.

Sak 53/21: Anke i Styrets sak H06/21

Rådet har mottatt en anke på Styrets disiplinærsak H06/21, og behandler denne fortløpende

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.