Rådsmøte 14.12.21

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, og Snorre Vestli

Sak 54/21: Anke i Styrets sak H06/2021

Rådet har 22. november 2021 mottatt anke i Styrets disiplinærsak H06/2021. Anken er behandlet basert på eksisterende og ny informasjon. Rådet finner saksgrunnlaget tilstrekkelig for å fatte et vedtak.

Rådet forstår at tiltalte natt til 11. oktober har oppført seg på en uakseptabel måte, med pågående uønsket fysisk oppmerksomhet på Studentersamfundets interne arbeidsområder. Utover dette oppførte medlemmet seg ubehagelig mot flere andre frivillige i forbindelse med de samme hendelsene.

Videre er det lagt til grunn at at medlemmet flere ganger tidligere har fått klar tilbakemelding og advarsel om lignende oppførsel. Dette gjelder både i arbeidssammenheng og i sosiale settinger, og vedkommende har ikke endret adferd som følge av dette. Rådet finner det skjerpende for saken at medlemmet har innehatt verv som funksjonær.

Vedtak
Rådet har vedtatt å idømme medlem nr 57806489 utestengelse fra Studentersamfundets område og virke i 3 måneder og 6 dager, til og med 28. februar 2022.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.