Rådsmøte 04.01.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Snorre Vestli

Sak 01/22: Presentasjon av Nybyggprosjektet v. prosjektledelsen

Rådet fikk en grundig gjennomgang av Nybyggprosjektet på nåværende tidspunkt

Sak 02/22: Siden sist og internadministrasjon

Rådet ønsker å se nærmere på disiplinærområdet i samråd med organisasjonsn forøvrig

Valg til Rådet gjennomføres lørdag 29. januar. Medlemmene som er på valg kontaktles fortøpende av Styret. Rådet konstituerer seg selv når nytt Råd er valgt.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.