Rådsmøte 12.01.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Snorre Vestli

Sak 03/21: Presentasjon og behandling av Studentersamfundets budsjett for 2022

Rådet fikk på grundig vis presentert budsjettforslaget av Finansstyrets leder Dag Herrem.

Vedtak
Rådet har behandlet Finansstyrets forslag til budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2022, og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget.

Sak 04/22: FS-papirer

Rådet gjennomgikk sakspapirene til torsdagens Finansstyremøte.

Sak 5 - Rådet har på sitt møte 04.01.22 hatt en foreløpig gjennomgang av budsjettforslaget til Nybygg, og avventer ytterligere informasjon om Nybyggfinansiering (mellomfinansiering) før formell anbefaling til Storsalen behandles i Rådet

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.