Rådsmøte 24.01.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Snorre Vestli

Sak 05/21: Diskusjonspunkt kommende saker

Rådet har diskutert kommende UKEsjefvalg, budsjettbehandling, samt kommende Rådsvalg

Rådet har også gjennomgått bakgrunnsmateriale for å fatte vedtak om nytt nybyggbudsjett, samt igangsatt prosess med innstilling til Finansstyremedlemmer

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.