Rådsmøte 31.01.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Snorre Vestli

Sak 07/21: Siden sist og internadministrasjon

Under Samfunsmøtet ble Nybyggbudsjettet, samt budsjettet til Studentersamfundet vedtatt. Miriam og Sveinung ble gjenvalgt til Rådet på samme møte. Det vil si at det siste vervet ikke ble besatt. Rådet avventer til siste medlem er valgt inn før det kostituerer seg selv.

Sak 08/22: FS-papirer

Rådet har gått gjennom sakspapirene til førstkommende Finansstyremøte

Sak 09/22: Innstilling til Finansstyret

Rådet har diskutert mulige kandidater til sin innstilling til Finansstyre

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.