Rådsmøte 07.02.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Jan Henrik Jahren

Sak 10/22: Konstituering

Vedtak
Rådet har konstituert seg som følger: Leder - Sveinung Heide Vaskinn, Nestleder - Ingeborg Hollekim Bringslid, Sekretær - Miriam Urke Nesbø, Medlemmer - Petter Hjørunganes Jacobsen, Bernhard Kvaal, og Jan Henrik Jahren

Sak 11/22: Siden sist og internadministrasjon

Rådet starter onboarding av nytt medlem, og diskuterer det som har skjedd siden sist

Sak 12/22: Innstilling til Finansstyremedlemmer

Rådet fortsetter diskusjon rundt mulige kandidater til innstillingen til Finansstyremedlemmer

Sak 13/22: FS-papirer

Rådet diskuterer sakspapierene til kommende Finansstyremøte

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.