Rådsmøte 28.02.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, og Jan Henrik Jahren

Sak 14/22: Siden sist og internadministrasjon

Rådet diskuterte saker fra ukene som har gått, samt kommende saker, og kommende Samfundsmøter

Sak 15/22: Innstilling til Finansstyret

Rådet fortsetter diskusjon rundt mulige kandidater til innstillingen til Finansstyret

Sak 16/22: Referat fra forrife FS-møte

Rådet er orientert

Sak 17/22: FS sakspapirer

Rådet diskuterte sakspapierene til kommende Finansstyremøte

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.