Rådsmøte 07.03.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Jan Henrik Jahren

Sak 18/22: Siden sist og internadministrasjon

Rådet har mottatt henvedelse om at FS-referatene ikke legges ut i henhold til lovene - Rådet tar kontakt med Finansstyret

Sak 19/22: Innstilling til Finansstyret

Rådet fortsetter diskusjon rundt mulige kandidater til innstillingen til Finansstyret

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.