Rådsmøte 16.03.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Jan Henrik Jahren

Sak 20/22: Innstilling av medlemmer til Finansstyret

Vedtak
Øyvind Hauge - ny periode medlem 2 år, Magnus Askeland - ny periode medlem 2 år, Monica Rolfsen - nestleder 2 år, Live - supplering 1 år

Sak 21/22: Vedtak i anke i disiplinærsak V02

Vedtak
Rådet har behandlet anken. Basert på innhentet informasjon har Rådet dannet seg et bilde av saken og hendelsesforløpet. Med dette til grunn vedtar Rådet at medlem (...) utestenges fra Stundersamfundets område i 8 uker til og med 2. mai 2022. Dommen er gjeldende fra 7. mars 2022. Medlemmet får anledning til å utøve sitt verv på mail, samt på Samfundets område når dette er nødvendig for å gjennomføre (...). Når dette er nødvendig skal det koordineres med Daglig Leder.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.