Rådsmøte 28.03.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Jan Henrik Jahren

Sak 22/22: Siden sist og internadministrasjon

Ikke noe å protokollføre

Sak 23/22: Sakspapirer Finansstyret

Rådet har gått gjennom sakspapirene for Finansstyremøtet kommende torsdag

Sak 24/22: Redaksjonelle endringer i lovene

Muntlig diskusjon på møtet

Sak 25/22: Framlegg av Rådets forslag til forbedret disiplinærsystem

Ikke noe å protokollføre

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.