Rådsmøte 20.04.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Jan Henrik Jahren

Sak 26/22: Godkjenning av regnskap og årsberetning

Vedtak
Rådet har behandlet Studentersamfundets regnskap og årsberetning for 2021. Rådet finner at det er formelt i orden, og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet og årsberetningen for 2021.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.