Rådsmøte 09.05.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Jan Henrik Jahren

Sak 28/22: Sprekker i fasaden og "usikker grunn"

Det er sprekker i Samfundsbygningens baksides fasade grunnet spunting og sand i grunnen som pakkes sammen under spunting. Rådet har diskutert status, samt hva dette betyr for Samfundet - for bygningen, og fasaden.

Sak 29/22: Disiplinærapparatet

Rådet har diskutert lovene som omkranser disiplinærapparatet

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.