Rådsmøte 30.05.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, og Jan Henrik Jahren

Sak 30/22: Internadministrasjon

Det er problemer med Rådets digitale protokoll etter migrering av samfundets nettsider. Det planlegges møte med påtroppende styre over sommeren

Sak 31/22: Mottatt anke

Rådet har mottatt en anke i Styrets sak V11, denne vil bli behandlet så fort som mulig.

Sak 32/22: FS-papirer

Rådet har diskutert sakspapirene for kommende møte i Finansstyret, og forberedt sin observatør inn i møtet.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.