Rådsmøte 31.08.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, og Jan Henrik Jahren

Sak 34/22: Internadministrasjon

Ingenting å protokollføre

Sak 35/22: FS-papirer

Rådet har jobbet seg gjennom sakspapirene til kommende FS-møte, og har forberedt sin observatør inn i møtet.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.