Rådsmøte 07.09.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Jan Henrik Jahren

Sak 36/22: Møte mellom Rådet, entrepenør og prosjektleder for Nybygg

Rådet har fått gjennomgått status for Nybygg av prosjektleder og entrepenør

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.