Rådsmøte 05.10.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Jan Henrik Jahren

Sak 37/22: Siden sist og internadministrasjon

Sak 38/22: Gjennomgang av sakspapirer til kommende FS-møte

Rådet jobbet seg gjennom sakspapirene for å støtte sin observatør i møtet

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.