Rådsmøte 16.10.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Jan Henrik Jahren

Sak 39/22: Disiplinærsak H05 - 2022

Styret ved Studentersamfundet har ved styrevedtak funnet seg selv inhabile i disiplinærsaken, og Rådet har derfor behandlet saken direkte. Rådet har som konsekvens av styrets inhabilitet delt seg i to, hvor den ene delen av Rådet har behandlet saken, mens den andre delen vil fungere som ankeinstans.

Rådet mottok anmeldelse fra Husmann den 11.10.2022 for et medlem. Medlemmet skal natt til lørdag 08.10.22 ha oppført seg kritikkverdig mot et annet medlem og kastet et glassfat i vedkommendes retning slik at det traff fornærmede i ansiktet før fatet falt i bakken og knuste. Rådet har på bakgrunn av anmeldelsen fattet et vedtak.

Vedtak
Rådet har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets område og virke bortsett fra medlems skjøte av verv, i én uke til og med 23.10.22. Rådet finner det skjerpende at medlemmet innehar et tillitsverv ved studentersamfundet. Medlemmet idømmes også til å formelt beklage overfor den/de fornærmede i disiplinærsaken. Dommen er gjeldende fra 16.10.2022.

Vedtaket er gjort 16.10.22 og vil bli referert på førstkommende samfundsmøte 22. oktober 2022

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.