Rådsmøte 26.10.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Jan Henrik Jahren

Sak 40/22: Siden sist

Et medlem har rettet forslag om misstillit mot leder av Studentersamfundet. Forslaget behandles i henhold til lovene under førstkommende Samfundsmøte 29. oktober. Rådet forbereder seg på konsekvensene dersom forslaget går gjennom.

Sak 41/22: Spørsmål

Rådet behandlet og svarte ut en rekke spørsmål fra organisasjonen, inkludert sine egne, rundt hvordan gjennomføre et møte med misstilllitsforslag, og hvordan rigge for tiden etter. Relevante lover er i første omgang §9, §11, §13, og §15.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.