Rådsmøte 31.10.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Jan Henrik Jahren

Sak 42/22: Siden sist

Studentersamfundets leder har gått av ved mistillit, nyvalg arrangeres onsdag 2. november Under Samfundsmøte 29. oktober vedtok Studentersamfundet i Trondhjem et mistillitsforslag mot leder av Samfundet. Forslaget ble vedtatt med 53% av stemmene, og Samfundets leder har som konsekvens gått av. I henhold til lovene må hele styret gå av dersom leder blir felt ved mistillit.

Vedtaket påvirker ikke Samfundets vanlige drift.Inntil Samfundsmøtet har valgt ny leder, er Studentersamfundet uten politisk ledelse, og vil ikke kunne fremme politiske saker. Styrets øvrige oppgaver fordeles mellom andre roller i Samfundet. Rådet inviterer medlemmene til ledervalg onsdag 2. november klokken 18:00 i Storsalen. Den nyvalgte lederen tiltrer straks, og sitter frem til 17. mai 2023.

Sak 43/22: Rådets årshjul

I henhold til Rådets åreshjul, samt Samfundets lover, skulle innstilling og velg av nye medlemmer til Rådet blitt presentert i løpet av november. Da det blir valg av ny Leder, samt nytt Styre vil dette vanskelig la seg gjøre. Rådet vurderer det dithen at intensjonen til Samfundets lover er at organisasjonen skal ha et Råd, og at det ikke er intensjonen at dersom nytt Rådsmedlemmer kan velges før nyttår vil det nåværende kunne fortsette sitt virke så fremt det velges nye medlemer på nyåret. Den samme tolkningen ble brukt under korona. Det nåværende Rådet vil derfor sitte til ny Leder og dens styre kan innstille og gjennomføre valg av nye medlemmer.

Sak 44/22: Gjennomgang av FS-papirer

Rådet har gjennomgått sakspapirene til kommende Finansstyremøte.

Sak 45/22: Planlegging av ekstraordinært ledervalg

Rådet skal, sammen med Styrets pangforening Hammerlauget, arrangere ledervalg onsdag 2. november, og diskuterer dette. Rådet føler seg trygge på god gjennomføring mye grunnet at Hammerlauget har god erfaring med arrangering. Rådets leder vil i henhold til lovene lede møtet. Nestleder i Styret som måtte gå grunnet vedtatt misstillit til Leder, Una Onsrud har stilt sitt kanidatur.

Sak 46/22: Eventuelt

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.