Rådsmøte 16.10.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Jan Henrik Jahren

Sak 47/22: Siden sist

Una Onsrud valgt som ny leder av Studentersamfundet i Trondhjem. Una har tatt opp sitt Styre, som er det samme Styret som satt før misstillitsvedtaket med unntak av leder.

Sak 44/22: Gjennomgang av FS-papirer

Rådet har gjennomgått sakspapirene til kommende Finansstyremøte.

Rådet minner FS om at det er Oste-VM under H-helg, og at hotellrommene går fort. Dette kan ha økonomiske konsekvenser.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.