Rådsmøte 06.12.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, og Jan Henrik Jahren

Sak 49/22: Innstilling til Finansstyret

Rådet skal i henhold til lovene komme med innstilling til medlemmer til Finannsstyret i april. Rådet begynner sitt arbeid med innstillingen.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.