Rådsmøte 13.12.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Jan Henrik Jahren

Sak 50/22: Siden sist

Gjennomgang av diskusjon rundt innstilling til FS for Bernhard som ikke var tilstere på forrige møte

Sak 51/22: Gjennomgang av FS-papirer

Rådet har gjennomgått sakspapirene til kommende Finansstyremøte.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.